Kwanko ma zupe?nie now? platform? ju? przygotowan? dla Ciebie sprawd? tutaj

[INFOGRAFIKA] 10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIE? O RODO

HOME / ACADEMY /

Poprzedni artykuł Poprzedni

Następny artykuł Kolejny

12

czerw
2018
Czy czujesz si? zagubiony w g?szczu informacji o RODO? Mamy rozwi?zanie! Kwanko w 10 punktach podsumowa?o zmiany wynikaj?ce z wprowadzenia RODO.
Mi?ej lektury!
Skontaktuj si? z naszym IOD [kontakt w j?zyku angielskim]:  gdpr@kwanko.com

Udostępnij ten artykuł